Multy niche blog mita discription

Kya koi mujha bata sakte hai ki multy niche website ke liya mita discription kaise likhe aur usme keywords kaise dale

Jo bhi main keywords ha un ko dalo