Outbound inbound link seo

One main article se 300 posts ko internal link kiya aur usi 300 posts se main article ko internal link diya.

In short, one article has 300 outbound link and 300 inbound link within my website.

Itni jyda linking krna seo ke liye harm hai ya benifit.???

Yah linking genuine tarike se kiya hai.