Pan card dharak k adhikar

Kiya “pan” card dharak ko police bina kisi porwe sochna k/bina kisi warrant k ya bina kisi documentation k arrest kar sakti Hein ?

why do you want to know this?